Troldehøj

Troldehøj 2
– Villa i træ

På byggegrunden er søen og haven placeret i modsat retning af solen, derfor strækker husets sydfacade sig ud, og der er lavet vinduer langs loftet mod syd. Dette giver huset varierende sollys og opvarmning i løbet af året.

Ideen med projektet var at skabe en villa med lavt energiforbrug, med fokus på både anvendte materialer og det efterfølgende varmeforbrug. Visionen at bruge så meget træ som muligt. Derfor blev træ valgt til både husets bærende struktur og facadebeklædningen. Yderligere isolering blev tilføjet for at opnå lavt energiforbrug ved opvarmning, herunder anvendelse af brede finerplader (Kerto) som konstruktion.

De brede ydervægge med kraftig isolering gjorde der blevet lavet forskellige vinkler i vindueslysningerne, for at fange sollys og naturligt lys i forskellige vinkler og i større mængde. Samtidig kunne der skabes siddepladser i vindueskarmene.

Energieffektiv villa i træ med store, lyse rum og et fokus på samvær.

Troldehøj

Byggesag:
Villa i nord sjælland

Bygherre:
Privat bygherre

Entreprenør:
Ocular ApS

Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj
Troldehøj