Aaberg&Pilgaard

“Organiske materialer og godt håndværk.”

Materialer

Materialerne er det fundamentale element i byggeri. Vi har respekt for de materialer og byggetraditioner, som findes i den eksisterende bygning. Både i form af dets indlejret ressourcer, men også hvordan de tidligere er blevet forarbejdet.

Samtidig stræber vi efter at integrere nye og traditionelle materialer og bestræber os derfor på at inddrage organiske materialer. Vi prøver at integrere genbrug af materialer i vores projekter.

Restaurering
og renovering

Bæredygtighed

Arkitektonisk
praksis

Materialer