Aaberg&Pilgaard

“Integrering af nye bæredygtige metoder og materialer”

Bæredygtighed

De eksisterende bygninger rummer væsentlige ressourcer, men de kræver vedligeholdelse, omsorg og fornyelse. Vores primære fokus ligger netop i at passe på, udvikle og bevare disse bygninger.

Det er vores mål at bygge bæredygtigt med hensyn til materialer, håndværk og arkitektur.

Vi har en stor erfaring inden for restaurering og bæredygtighed. Vi har gennemført klassiske restaureringsprojekter med fredede og bevaringsværdige bygninger. Alligevel anser vi ikke restaurering, renovering og vedligeholdelse for at være adskilte fagområder, og vi ser disse projekter som kernen i et bæredygtigt byggeri.

Restaurering
og renovering

Bæredygtighed

Arkitektonisk
praksis

Materialer