Skjoldborg Alle 01 – Kanten mellem etagehus og parcelhuskvarter

På hjørnet af Skjoldborg Allé og Søborg Hovedgade var hensigten at skabe ensartede bygningsvolumener langs Søborg Hovedgade og samtidig beskytte det tilstødende villaområde ved at opføre en bygning, der matcher både højde og udseende.

For at minimere skyggeeffekter og i overensstemmelse med den mindre bygningsskala i villaområdet, trapper bygningen ned til kun én etage.

Bygningen bidrager til Gladsaxe Kommunes fokus på at fremme bynatur og bæredygtighed. Hensigten var at opnå begge mål samtidig.

Udfordringerne med klimaforandringer, øget nedbør og stigende temperaturer imødekommes ved at skabe grønne byhaver/terrasser mod villaområdet, hvilket både visuelt og miljømæssigt knytter bygningen tættere til de omkringliggende grønne villaer.

Skjoldborg Allé

Kort:
Huludfyldning på Skjoldborg Allé 1, 2860 Søborg

Butiks- og boligejendom i 5 etager (samt penthouse og kælder med parkeringsanlæg)

Bruttoetageareal 1.150 m2

Bygherre:
J.K. Villa Holding ApS