Facaderestaurering fredet bygning

Sankt Peder Stræde 18 – fredet ejendom

Facader og vinduer i denne fredede 1700-tals ejendom blev istandsat. Bygningen havde mange sætningsskader, der viste sig i høj grad at være forårsaget af rustne murankre. Nogle blev afrenset og istandsat, andre var næsten rustet bort og måtte udskiftes.

Facaderestaurering fredet bygning

Bygherre:
EF Sankt Peders Stræde 18 & Teglgårdsstræde 1

Byggesagens øvrige parter:

Malerfirmaet Bendt Barsdal a/s
Aaberg & Pilgaard ApS

Facaderestaurering fredet bygning
Facaderestaurering fredet bygning
Facaderestaurering fredet bygning
Facaderestaurering fredet bygning