Konsistoriebyg

Sankt Knuds Kloster

Bygningen er den sidste rest af det fredede, middelalderlige Skt. Knuds Kloster i Odense, opført omkring år 1100 i forbindelse med Knud den Helliges skrinlæggelse.  Bygningerne blev kraftigt fornyet i slutningen af 1400-tallet i forbindelse med opførelsen af den nye teglstenskirke, Sankt Knuds Kirke, som den står i dag. Klostrets bygninger var anlagt omkring en klostergård med en korsgang, der omkransede gården og førte ind i kirken.

Østfløjen, der er sammenbygget med kirkeskibet, indeholder i dag menighedshuset i Skt. Knuds Sogn (Domsognet). Bygningen blev nænsomt ombygget og istandsat og forsynet med nyt konfirmandlokale og nye, indvendige døre, en ny trappe, vægge og fast inventar – alt i et moderne sprog og tilpasset de eksisterende barokdøre og –lofter.

Konsistoriebyg

Bygherre:

Skt. Knuds Kirkes Menighedsråd, Odense Domkirke

Byggesagens øvrige parter:
Creo Arkitekter (Jens Aaberg)
L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører

Ombygning af menighedshus Sankt Knuds Kloster
Konsistoriebyg
Konsistoriebyg