Roskilde Universitet

RUC – Genfortælling af 60’er arkitektur

I totalentreprise med Jakon som hovedentreprenør, Bygningsstyrelsen som bygherre og RUC som bruger foretages totalombygning af en af de originale bygninger.

Arkitektonisk bestod opgaven i at videreudvikle de eksisterende bygningers kvaliteter. 60’ernes arkitektoniske elementer med de robuste materialer og den tydelige tektonik, såsom brede dilatationsfuger og søstensfacader, bibeholder deres styrke og samtidig forfiner æstetikken, på trods af de nye bygningselementer, der ønskedes tilføjet.

Funktionelt og teknisk skulle der indrettes undervisningslokaler til ca. 250 studerende under opfyldelse af store tekniske krav til bl.a. ventilation, akustik, klima og brand.

Vi stod for projekteringsledelse og arkitektydelse samt som totalrådgiver for al koordinering imellem bygherre, totalentreprenør, myndigheder og ingeniørteamet.

Roskilde Universitet

Byggesag:
Totalrenovering i totalentreprise af bygning 07 – nyindretning til undervisningslokaler

Bruttoetageareal 1250 m2

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Øvrige partnere:
Jakon A/S

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet
Roskilde Universitet
Roskilde Universitet
Roskilde Universitet