Konstabelskolen

Konstabelskolen – Yderligere isolering

Ideprojektet blev udarbejdet som konsulentarbejde i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten. Efterfølgende blev projektet udført af Vandkunsten.

Udgangspunktet var at kortlægge og respektere de bærende arkitektoniske værdier i den eksisterende gamle Konstabelskole.

På baggrund af denne kortlægning blev bygningen energioptimeret på en relativt usentimentalt, for at kunne opfylde energikrav. Der blev dog samtidig lagt vægt på at bevare og fremhæve de eksisterende håndværkskvaliteter og skabe en tydelig fortælling om, hvad der var nyt, og hvad der havde eksisteret tidligere.

Konstabelskolen

Byggesag:
Ungdomsboliger (energirenovering og transformation)

Bygherre:
PKA

Totalentreprenør:
Sjælsø Margretheholm A/S

Rolle:
Idéprojekt for tegnestue Vandkunsten

Konstabelskolen
Konstabelskolen
Konstabelskolen
Konstabelskolen
Konstabelskolen