Garderhøjfortet

Restaurering og transformering af Garderhøjfortet

Garderhøjfortet blev restaureret, så det fremstår med den patina og de lag, som tiden har givet. Enkelte steder fremstår det som ved opførelsen i 1880’erne og på udvalgte steder som fortet formodes at have set ud i 1914. En forudsætning for den efterfølgende indretning til videns- og formidlingscenter var en omfattende klimatisering af den tykke, fugtige betonkonstruktion.

De betydelige og meget synlige, tekniske installationer, der i den sammenhæng var nødvendige, blev indbygget i nært samarbejde med Kulturstyrelsen og på en måde, der understreger fortets militære karakter.

Garderhøjfortet

Bygherre:

Naturstyrelsen

Byggesagens parter:
Naturstyrelsen
Skou Gruppen
Creo Arkitekter (Jens Aaberg)
Rambøll

Garderhøjfortet
Garderhøjfortet
Garderhøjfortet