Facadeudskiftning (Rebæk Søpark)

Rebæk Søpark –
facadeudskiftning

Rebæk Søpark 3 blev opført i 1972, før oliekrisen satte en stopper for de store og ambitiøse planer om at bygge højhuse med formålet at skabe lyse, funktionelle, velindrettede og økonomisk overkommelige lejligheder til almindelige mennesker. De lette glaspartier opfyldte dog ikke moderne energistandarder og skal med tiden udskiftes.

Ejerforeningen ønskede at forbedre facaden inden for en økonomisk rimelig ramme. Projektet resulterede i mindre ændringer af facaden og udskiftning af 330 altandøre.

Opgaven omfattede idefase, udbud, byggeledelse, fejl- og mangelkontrol samt det afsluttende byggeregnskab.

Byggesag:
Udskiftning af 330 altandøre, dvs. idefase, udbud, byggeledelse
Rebæk Søpark 4, 2650 Hvidovre.

Bygherre:
E/F Rebæk Søpark 3

Entreprenør:
N.H. Hansen & Søn A/S