Sønderdalsgården – Gentofte

Sønderdalsgården – Gentofte

Udskiftning af tag på karré

For ejerforeningen stod vi for den komplette byggerådgivning i forbindelse med udskiftning af tag og istandsættelse af kvistene og udbedring af revnedannelser i de murede facader.

Bygningen er opført i 1935 og er et fint eksempel på nordisk førkrigsmodernisme med dens murede velproportionerede facader, hvidmalede trævinduer, den markante skorsten og det store tagudhæng.

Ved tagistandsættelsen udskiftes tagstenene til nye, der udføres undertag med træfiberunderlagsplader og en diffusionsåben tagdug, og helt tagfladen isoleres med træfiber-/papiruldsisolering.

For ejerforeningen stod vi for den komplette byggerådgivning i forbindelse med udskiftning af tag og istandsættelse af kvistene og udbedring af revnedannelser i de murede facader.

Bygningen er opført i 1935 og er et fint eksempel på nordisk førkrigsmodernisme med dens murede velproportionerede facader, hvidmalede trævinduer, den markante skorsten og det store tagudhæng.

Ved tagistandsættelsen udskiftes tagstenene til nye, der udføres undertag med træfiberunderlagsplader og en diffusionsåben tagdug, og helt tagfladen isoleres med træfiber-/papiruldsisolering.

BYGGESAG
Udskiftning af tag på karré i Gentofte
Vangedevej 213

BYGHERRE
EF Sønderdalsgården

HOVEDENTREPRENØR
N.H. Hansen & Søn A/S

GENNEMFØRT
2018