RUC Roskilde Universitet

Totalombygning af undervisningsbygning 07

I totalentreprise med Jakon som hovedentreprenør, Bygningsstyrelsen som bygherre og RUC som bruger foretages totalombygning af en af de originale bygninger.

Funktionelt og teknisk skulle der indrettes undervisningslokaler til ca. 250 studerende under opfyldelse af store tekniske krav til bl.a. ventilation, akustik, klima og brand.

Vi stod for projekteringsledelse og arkitektydelse samt som totalrådgiver for al koordinering imellem bygherre, totalentreprenør, myndigheder og ingeniørteamet.

Arkitektonisk var øvelsen at kultivere den eksisterende bygnings kvaliteter, så dens 60’er-elementetlogik – med de grove materialer og den klare tektonik i form af brede dilatationsfuger og søstensfacader – beholder deres kraft og faktisk nogle steder forfinede æstetik trods de nye bygningselementer, som ønskes tilføjet.

I totalentreprise med Jakon som hovedentreprenør, Bygningsstyrelsen som bygherre og RUC som bruger foretages totalombygning af en af de originale bygninger.

Funktionelt og teknisk skulle der indrettes undervisningslokaler til ca. 250 studerende under opfyldelse af store tekniske krav til bl.a. ventilation, akustik, klima og brand.

Vi stod for projekteringsledelse og arkitektydelse samt som totalrådgiver for al koordinering imellem bygherre, totalentreprenør, myndigheder og ingeniørteamet.

Arkitektonisk var øvelsen at kultivere den eksisterende bygnings kvaliteter, så dens 60’er-elementetlogik – med de grove materialer og den klare tektonik i form af brede dilatationsfuger og søstensfacader – beholder deres kraft og faktisk nogle steder forfinede æstetik trods de nye bygningselementer, som ønskes tilføjet.

BYGGESAG
Totalrenovering i totalentreprise af bygning 07 – nyindretning til undervisningslokaler
Bruttoetageareal 1250 m2

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen

TOTALENTREPRENØR
Jakon AS

GENNEMFØRT
2020