Øster Søgade 32

Franske altaner renoveres i ejendom ved Sortedams Sø

Samtlige vinduer i ejendommen fra 1884 er døre med fransk altan. Her skal sålbænke og værn af støbejern renoveres/fornyes, og alle kvistvinduer udskiftes.

Ejendommen, der ligger lige ud til Sortedams Sø, blev tegnet af arkitekt Alfred Råvad. Bevaringsværdi 2.

Kultorvet – tagboliger

 

Etablering af fire tagboliger og et spir

På det flade tag af ejendommen Frederiksborggade 1, der ligger ud til Kultorvet midt i det historisk København etableres 4 tagboliger og et spir. Bygningen blev opført i 1895 af etatsråd Julius M. Goldschmidt; arkitekt var Valdemar Ingemann (1840-1911)

Mod Kultorvet rykkes tagetagen 2 meter tilbage fra den murede facade, så den eksisterende stærkt historiserende bygning bevarer sin markante identitet. Bygningen har en næsten borgagtig facade med kreneleringer, brystværn, skydeskår, murankre, osv.

Af samme grund er bygningen også trukket tilbage mod nabogårdene og nabobygningerne og efterlader her i alt seks tagterrasser til de fire boliger, se soldiagrammerne. Tagboligerne vil ikke konkurrere med Valdemar Ingemanns værk men stå som den visuelle ‘afslutning’, det ‘tag’, som den oprindelige bygning aldrig fik.

Den nye etages facader beklædes med Tombak; tagetagen vil med sin farve og materialitet dermed være beslægtet med rigtig mange andre tage og spir i Indre By.

Projektet vil med sin visuelle afslutning af bygningen medvirke til at genskabe den identitet og styrke, som bygningen engang besad – i øvrigt sammen med de to bygninger, der ligger ved indgangen til Købmagergade.

BYGHERRE
EF Øster Søgade 32 m.fl.

ØVRIGE PARTNERE:
Malerfirmaet Hvidtfeldt & Hansen
Aaberg & Pillgaard ApS

GENNEMFØRT:
2021