Konstabelskolen

Konstabelskolen

Ændret anvendelse fra Konstabelskole til studieboliger

Ideprojektet er lavet som konsulentarbejde i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten. Projektet er efterfølgende blevet projekteret af tegnestuen Vandkunsten.

Udgangspunktet var at de bærende bevaringsværdige kvaliteter ved den eksisterende konstabelskolen skulle kortlægges, og på baggrund af disse, usentimentalt energioptimere bygningen så den kunne levet op til høje energikrav i forhold til drift. Specielt med fokus på indvendige og udvendig isolering.

BYGGESAG
Ungdomsboliger

BYGHERRE
PKA

TOTALENTREPRENØR
Sjælsø Margretheholm A/S

GENNEMFØRT
2014 – 2015

ROLLE
Ideprojekt for tegnestue Vandkunsten